Vi som jobber på Krona

På disse sidene finner du informasjon som kan være til nytte for mange som jobber på Krona. Dersom du har spørsmål eller forslag til andre ting som bør være tilgjengelig her kan du ta kontakt med Kristin Franck, mobil 991 13 307, kristin@krona.no

Kronakalenderen – Internkalender for ansatte på Krona

Bildearkiv – Illustrasjonsbilder til fritt bruk.

Ordensregler, inkl retningslinjer for hvem som kan stå på stand

Felles ressurser – Hva kan du låne av de andre leietakerne på Krona?

Kontaktliste Krona – Navn og kontaktinfo til ulike funksjoner hos alle leietakere

Kronas profilmanual

Samspillselementer – vedlegg til profilmanualen

Kronalogoen – Her kan du laste ned ulike varianter av Kronalogoen

Kronafilmen – lenke til dronevideoen av hvordan Krona ble til (YouTube)