Driftsorganisasjon i KKP Eiendom AS

KKP Eiendom AS eier, og har ansvaret for den tekniske driften i disse bygningene i Kongsberg:

Krona – Hasbergs vei 36
Skauløkka Parkeringshus – Hasbergs vei 66
Innovasjonsloftet – Kirkegata 4
Kahrshuset – Kirkegata 2
Den gamle politistasjonen – Kirketorget 2a og 2b

Kristin Franck er administrerende direktør i KKP Eiendom AS. Hun svarer på alle spørsmål knyttet til den tekniske driften av selskapets eiendommer.

Kontaktinformasjon:
Kristin Franck – administrerende direktør
Mobil: 9911 3307
Epost: kristin.franck@kkpeiendom.no

Den øvrige driftsorganisasjonen svarer på spørsmål knyttet til varme, ventilasjon, adgangskontroll og andre tekniske installasjoner i bygningene.

Kontaktinformasjon:
Pål Eide – driftsansvarlig
Mobil: 957 59 569
Epost: paal.eide@kkpeiendom.no

Jørgen Bergerud – driftsansvarlig
Mobil: 916 35 855
Epost: jorgen.bergerud@kkpeiendom.no