Parkeringshus

Når du er på besøk på Krona og har med deg bil er det enklest å parkere på Skauløkka parkeringshus, som ligger ett kvartal unna Krona. Det er kun innkjøring til parkeringshuset fra E134. I parkeringshuset betaler du for parkeringstiden når du forlater parkeringshuset, eller du kan betale på nett inntil 48 timer etter at du har forlatt parkeringshuset.

Les mer om OnePark-systemet vi benytter i Skauløkka parkeringshus her.

Gateparkering

Parkering i gatene reguleres av Kongsberg kommune. Noen steder kan du parkere gratis i 1,2 eller 3 timer. Du må markere parkeringstidspunktet med en parkeringsklokke i frontruta (kan hentes på Servicetorget i Rådhuset), eller skrive ned tidspunktet for parkering på en lapp og legge den i bilvinduet.

Les mer om gateparkering på Vestsida her. 

Handicap-parkering

Det er 7 handicap-parkeringsplasser reservert Kronas gjester og brukere. Fire av dem finner du på utsiden av parkeringsplassen til Kiwi. De tre andre ligger på oversiden av bygget, med innkjøring fra Kirkeveien (mellom Kirkegata 4 og 6 – tømmerbygningen og Lianegården).