Kontaktinformasjon

Krona – Kongsberg kultur- og kunnskapssenter
Hasbergs vei 36 – 3616 Kongsberg
E-post: post@krona.no
Driftsorganisasjon

Åpningstider

Mandag – fredag kl 7 – 23
Lørdag kl 10 – 23
Søndag kl 15 – 23