Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal, 6. etasje