«PHI»

Josefine Lyche – «PHI (Fibonacci Sequenced Rainbow and the Golden Tree of Life)» 2015

Til Elisabeth Lyche, Terje Steen og Bente Hagen.

Lysinstallasjonen av Josefine Lyche viser fargene i regnbuen fordelt etter Fibonaccis tallrekke der hvert nye tall er summen av de to forrige. Forholdet mellom to påfølgende tall i rekken nærmer seg et bestemt tall jo lenger ut i rekken en kommer, som ender i PHI (1,618033) eller Det gylne snitt.

Oversatt beskriver tallrekken verden som den var, hvordan den er nå og hvordan den vil bli – og hvordan disse tre tidsdimensjonene henger sammen. Systemet kan sees over alt i naturen; i kongler, konkylier, i plantenes gro-systemer og i menneskekroppen. Gulltreet på endeveggen symboliserer hvordan Det gylne snitt manifesterer seg i naturen.

Verket snakker både til det rasjonelle, med den matematiske tallrekke-inndelingen, samtidig som regnbuefargene og treet er forførende og magiske. Dette passer igjen bra sammen med at Krona både huser skoler og kulturhus – kunnskap og kultur.

Josefine Lyche (f. 1973 i Bergen) er oppvokst i Kongsberg og har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, samt studier i filosofi fra universitetet i Bergen. Lyche jobber konseptuelt, der ideene er overbyggende og det som bestemmer teknikken. Hun bruker geometri, matematiske formler og rasjonelle forklaringsmodeller i arbeidene sine for å kommunisere manifestasjoner av grunnleggende strukturer av skjønnhet i naturen og kosmos.