Forvaltningsavdelingen – helse- og omsorgstjenesten, 6. etasje