«A Monument of Mines»

Joseph Kosuth «A Monument of Mines», 2015

Den stedsspesifikke installasjonen «A Monument of Mines» er laget av den internasjonale konseptkunstneren Joseph Kosuth. Verket knytter det arkitektoniske uttrykket på Krona kultur- og kunnskapssenter sammen med Kongsbergs unike historiske posisjon i Norge som et senter for sølvgruvedriften. Installasjonen er integrert i veggene i atriumets fellesareal, og består av til sammen 136 neonarbeider med navn på alle sølvgruvene som har vært i Kongsberg, samt årstallet for hver enkelt nedleggelse. Slik blir installasjonen et monument over gruvene og byens historie, som følger besøkende gjennom bygget, fra første til sjette etasje.

Se albumet med bilder av installasjonen «A Monument of Mines» på Krona.

Joseph Kosuth. foto: Johannes W Berg

Joseph Kosuth (f. 1945) er utdannet ved Toledo Museum School of Design, Cleveland Art Institute og New York School of Visual Arts. Han regnes i dag som en pioner innenfor konseptkunsten* og ble utnevnt av Marcel Duchamp som hans etterfølger. Kosuths kunst er basert på visualiseringen av ordet, der enkeltverk på forskjellige måter utforsker forholdet mellom språk og meningsdannelse, som foranderlig i forskjellige kontekster. Kosuth er innkjøpt av Louvre Museum i Paris med en enorm, fast installasjon. For øvrig har han både hatt utstillinger i, og blitt innkjøpt av, en rekke av verdens mest betydningsfulle museer.

*Konseptkunst – idébasert kunstnerisk virksomhet, der idéen bak et kunstverk blir vurdert som viktigere enn den håndverksmessige eller visuelle utførelsen.

Les mer om Joseph Kosuth:

Om Joseph Kosuth på Wikipedia (engelsk)

Artistbiografi, Joseph Kosuth, Sean Kelly Gallery (engelsk)

Art after philosophy, by Joseph Kosuth

Artikler om Joseph Kosuth:

«Fra konseptene» (artikkel i magasinet D2 20. november 2015)

«On a mission to loosen up the Louvre» (artikkel i New York Times, 1. oktober 2009)