KKP Eiendom AS ble etablert som et aksjeselskap, gjennom en avtale mellom Kongsberg kommune og Bolten Eiendom AS. Avtalen ble inngått 14. november 2012. Ved etablering hadde Kongsberg kommune en eierandel på 40 prosent og Bolten Eiendom 60 prosent. Kongsberg kommunes egenkapital i selskapet er i form av eiendommer knyttet til prosjektet, samt nærmere fastsatt verdi av relevante avtaler, utviklingsarbeid og utredninger.

Bakgrunn
Kongsberg kommune ønsket å knytte til seg en samarbeidspartner for å realisere Kunnskaps- og kulturtorget Vestsida, som er et ledd i å utvikle Kongsberg sentrum (KKP-prosjektet). Samtidig ønsker Kongsberg kommune at samarbeidet om denne realiseringen kan legge grunnlaget for å samarbeide om realisering av andre deler av KKP-prosjektet.

Styret
Kongsberg kommune har to av i alt fem styrerepresentanter i KKP Eiendom AS.

Dette er styret i KKP Eiendom:
Styreleder: Jan Erik Korssjøen.
Styrets nestleder: Per Håvard Lindqvist.
Styremedlem: Karin Furuborg, Kongsberg kommunes representant.
Styremedlem Dag Fossen, Kongsberg kommunes representant.
Styremedlem Erik Løfsnes, Bolten Eiendoms representant.
Styremedlem: Einar Bratten, Bolten Eiendoms representant.
Observatør Kongsberg kommune: Eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen.