KKP Eiendom AS ble etablert som et aksjeselskap, gjennom en avtale mellom Kongsberg kommune og Bolten Eiendom AS. Avtalen ble inngått 14. november 2012. Ved etablering hadde Kongsberg kommune en eierandel på 40 prosent og Bolten Eiendom AS 60 prosent. I september 2019 solgte Kongsberg kommune sine aksjer til NAF-gårdene AS (morselskap til Bolten Eiendom). KKP Eiendom AS eies nå 100% av NAF-gårdene AS (1.1.2020).